Welcome to LaBelle Performing Arts On-Line Calendar
Return to LaBelle Performing Arts
Login 
November 18, 2018    -    November 24, 2018 (Week 47)
Public Access

 

Sun
Nov 18

Mon
Nov 19

Tue
Nov 20

Wed
Nov 21

Thu
Nov 22

Fri
Nov 23

Sat
Nov 24

    * LPA Closed for Thanksgiving
* LPA Closed for Thanksgiving
* LPA Closed for Thanksgiving
* LPA Closed for Thanksgiving
* Happy Thanksgiving!
* LPA Closed for Thanksgiving
* LPA Closed for Thanksgiving
8:00am              
9:00am              
10:00am              
11:00am              
12:00pm              
1:00pm              
2:00pm              
3:00pm              
4:00pm              
5:00pm